Korallgrottan

I norra Jämtland, i Frostvikens socken och Strömsunds kommun, finns ett naturfenomen som utan tvekan kan kallas en av Sveriges naturskatter. Det handlar om Sveriges längsta grotta, Korallgrottan. Länge var Korallgrottan en hemlighet för det svenska folket och världen, eftersom den upptäcktes först 1985. Sedan grottan upptäcktes har man utforskat sex kilometer av dess gångar, och det finns mer att utforska. Redan dessa sex kilometer är dock tillräckligt för att kora Korallgrottan Sveriges längsta grotta.Korallgrottan_korall

Grottan har fyra ingångar: Klyftgrottan, Skymningsgrottan, Isingången och Doliningången. Korallgrottan är belägen mellan två vattendrag: Stora Blåsjön och Leipikvattnet. Detta läge, i kombination med ett stråk av kalksten som går genom berggrunden, har möjliggjort att Korallgrottan bildades, och att den innehåller sådana vackra formationer. Det har skett genom att vattnet har sipprat in genom sprickor i berggrunden, och med tiden har detta bildat tunnlar och grottor. I takt med att vattnet urholkade berget började de övre delarna av grottsystemet att torrläggas, vilket möjliggör att man nu kan ta sig in i det. Det är en process som har tagit tusentals år. Fenomenet när kalksten vittrar på detta sätt kallas för karst, och området kring Korallgrottan är Sveriges mest särpräglade karstområde. Vattnet som har trängt sig in i grottan har gjort att det bildats små vita droppstenar. De flesta av dessa är inte längre än en decimeter, trots de årtusenden de haft på sig att växa. De droppstenar som är lite knöliga till formen och har bildats i formationer liknar koraller, och det är på grund av dessa som grottan har fått sitt namn.

Området runt grottan är sedan 1994 ett naturreservat. För att besöka grottan måste man därför boka en guide – både för att skydda naturen och för besökarnas säkerhet. Varje år har grottan ungefär 400 besökare, varav de flesta kommer under juli månad, som är högsäsong.