Så tar du hand om din skog med rätt maskiner

Är du skogsägare så har du ett ansvar att ta hand om den på bästa sätt. Det betyder att du ska hålla den vid så god hälsa som möjligt. Alltså behöver du stora maskiner som kan göra jobbet åt dig. Det är också möjligt att du behöver hyra in personal för att hjälpa dig, beroende på hur stor markareal det är tal om. Uppgifter som ingår är att röja upp kontinuerligt samt plantera nya träd. Om du har en välskött skog blir det betydligt enklare att sälja i framtiden om du skulle vilja det.

Införskaffa rätt maskiner

När du har en skog är det viktigt att lägga pengar på maskiner av hög kvalitet eftersom du inte kan göra jobbet för hand. Det finns en rad olika skogsmaskiner som du kan behöva, inklusive drivare och en planteringsmaskin. Det är också en god idé att införskaffa en händig maskintrailer som används för att flytta dina andra maskiner. En sådan kommer underlätta för dig väldigt mycket när du vill transportera en tyngre maskin till ett annat ställe. Det kommer vara en väl avvägd investering.

Tänk klimatsmart

Idag pratas det mycket om klimathotet och vi måste alla dra vårt strå till stacken för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Det gäller även dig som är skogsägare. Genom att ta hand om din skog på bästa sätt och öka tillväxten kommer du även att göra skillnad för klimatet. Tänk långsiktigt istället för kortsiktigt och ha som mål att skapa en skog som kommer kunna tas över med stolthet av dina barn och barnbarn. Du bör även gödsla din skog om du ska lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Ha en tydlig plan för framtiden

Precis som du måste ha en affärsplan när du öppnar eget företag måste du ha en skogsplan för din skog. Då får du också en bra överblick över vilka tillgångar du har och hur din skog mår för tillfället. Dessutom ser du vad som behöver göras och kan fundera över hur du ska utveckla din skog i framtiden. Förhoppningsvis blir det roligare att äga skogen eftersom det finns ett tydligt mål med det du gör. Det blir även lättare att lämna över skogen till en arvinge eller säljare eftersom de kan se vad som gjorts och har en fullständig överblick över ekonomin. Då kan denne bara ta vid där du slutade och fortsätta att utveckla skogen i rätt riktning.