Kosteröarna är Västkustens pärla

Bakgrunden till den goda vattenkvaliteten i Kosterfjorden har att göra med inflödet av friskt havsvatten. Denna förnyelse pågår ständigt. Kosterfjorden har en djupränna som gör att förhållandena påminner om dem som råder långt ut till havs. Det gör att man kan tråla räkor nära land. I Strömstad firas en gång om året Räkans dag. De köpstarka norrmännen på andra sidan gränsen är intresserade av att göra bostadsaffärer i Strömstad kommun. Det finns såväl bostadsrätter och villor på marknaden. Om en förening använder sig av nabo.se som samarbetspartner underlättas driften av fastigheten. De flesta som köper en bostadsrätt har gjort sitt livs investering, därför är det viktigt att föreningen har all den juridiska, ekonomiska, och tekniska kompetens tillgänglig som den behöver.

En perfekt ankringsplats

Den mest exklusiva upplevelsen du kan få är om du ger dig ut till Ursholmarna. Detta är Sveriges västligaste punkt. Men du bör inte göra turen med en liten eka med aktersnurra. Det kan lätt blåsa upp till storm och då får du svårt att komma i land. Här kan du se en magnifik solnedgång, från sittbrunnen. Ursholmarna har inga träd och ingen strand. Ön består av gnejs och diabas. Om du har tur kanske den nedåtgående solen får whiskeyn att blänka i glaset. Ursholmen har en fyr som är 13 meter hög.

Ett liv i skärgården

Kosteröarna hör till Strömstads kommun och har vattenförsörjning från fastlandet. Det finns en färja som går dagliga turer vilket gör att skolelever som bor på Koster kan pendla till gymnasieskolan i Strömstad. Kosteröarna är omgivna av mindre öar som är obebodda. Som exempel kan nämnas Ramsö, Ramsökalv, och Klövskär.

Kosterarkipelagen är omtyckt av turister. De många öarna lämpar sig för besök med fritidsbåtar. I vissa fall kan de vara privatägda men allemansrätten garanterar tillgängligheten för allmänheten. Det är däremot inte tillåtet att dyka efter ostron som kan finnas runt ankringsplatsen, dessa tillhör markägaren.